Ιουν 2016 - Εγκατάσταση Συστήματος Προτεραιότητας στο Ελ. Βενιζέλος στην Goldair