Ιαν 2015 - Εγκατάσταση Συστημάτων Ασφαλείας σε Αιολικά Πάρκα