Σημεία Περιπολίας

Αριθμός Φυλάκων

Φορητά Τερματικά

Στοιχεία Επικοινωνίας

Σημεία Περιπολίας
Βήμα 1-4

ΣΥΜΒΟΥΛΗ Σημεία Περιπολίας (CHECKPOINTS) εννοούμε τα σημεία που θέλουμε να περιπολεί ο Φύλακας