Νοε 2010 - NEO παράρτημα στην ΚΥΠΡΟ - Visiotec Cyprus

Η Visiotec επεκτείνεται στην Λευκωσία της Κύπρου παρέχοντας συστήματα και υπηρεσίες ασφαλείας σε όλη την Κύπρο.

Στοιχεία

Visiotec Cyprus - Intelligent Security Systems

Κρατίνου 9Α, Στρόβολος, Τ.Κ. 2040 , Λευκωσία

Τηλ.+357 96552410 ,+357 96593366

Email: info@visiotec-cyprus.com

Web: www.visiotec-cyprus.com